EU-kontroll kun 490 kr

EU-kontroll kun 490 kr

Pluss Auto er godkjent av Statens vegvesen for gjennomføring av Periodisk kjøretøykontroll (PKK).

Personbiler skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter førstegangs registrering og deretter hvert annet år. Biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår og biler som er registrert i oddetallsår skal kontrolleres i oddetallsår.

Biler med tillatt totalvekt over 3500 kg skal kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter førstegangs registrering og deretter årlig. Kontrollene fordeles over året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal være kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i henholdvis oktober og november. Bilen kan framstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

Pluss Auto har en moderne EU-linje som kan kontrollere alle typer kjøretøy. Vi har en hyggelig pris, og kontrollen kan utføres mens du venter. Ta kontakt for bestilling av time.

© 2015 Norservice AS. Utviklet av Orega.