EU-kontroll kun 490 kr

EU-kontroll kun 490 kr

Pluss Auto er godkjent av Statens vegvesen for gjennomføring av Periodisk kjøretøykontroll (PKK).

Personbiler skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter førstegangs registrering og deretter hvert annet år. Biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår og biler som er registrert i oddetallsår skal kontrolleres i oddetallsår.

Biler med tillatt totalvekt over 3500 kg skal kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter førstegangs registrering og deretter årlig. Kontrollene fordeles over året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal være kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i henholdvis oktober og november. Bilen kan framstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

Pluss Auto har en moderne EU-linje som kan kontrollere alle typer kjøretøy. Vi har en hyggelig pris, og kontrollen kan utføres mens du venter. Ta kontakt for bestilling av time.

© 2013 Norservice AS. Utviklet av Orega.
 
buy clomid medication buy brand name clomid online clomid 50 mg buy online online pharmacy to buy clomid buy clomid without prescription anyone buy clomid online clomid tablets buy online 100mg clomid online how to purchase clomid online where to buy nolvadex or clomid buy clomid tablets uk buy clomid online in united states